Alla Vi Åskådare

04 Jun 2019 04:491110

Alla Vi Åskådare

Att möta sina gamla klasskamrater kan både vara roligt och innebära smärta. Hur vi behandlade varandra under högstadietiden får man leva med, men minnena och såren finns kvar. Denna kortfilm handlar om en klassåterträff där klasskamraterna ses igen och har möjlighet att göra upp med sitt förflutna. Frågan är om alla kan glömma och gå vidare från det som en gång hände?

Read more