Tula Hem Tula Vall

04 Jun 2019 03:50660

Tula Hem Tula Vall

Solen sken genom gardinen, bildade mönster över golvet. Fåglarna sjöng sina stilla sånger, i hopp om att någon skulle höra dem. Vinden rörde trädens nybildade blad. Jag kommer ihåg ljuset, smaken och doften den dagen. Inte vackert är det.

Read more