"Säg nåt" - Netta II Nilsson, Christoffer Tambour, Viktor Viberg, Rasmus Holkmqvist, Sofia Kärrman

27 Nov 2018 02:563910

“Säg Nåt”
Beskrivning Wilma och Erik lever tillsammans i skuggan av deras innersta känslor för varandra. Wilma är expressiv och konfronterar slentrianen som uppstått mellan dem, medan Erik är konflikträdd och vågar inte öppna upp sig. I sina ensammaste stunder förstår de varandras djup, men tillåter aldrig varandra att mötas.

Read more